Hye . Welcome to my blog . Hope you enjoy reading it and do Follow . Thank You ♥

Wednesday, May 8, 2013

Kertas 3 Sejarah :

1 ) Jelaskan sistem Politik di AsiaTenggara sebelum kedatangan Barat (5M)

 • Di Filipina daerah kecil
 • diperintah oleh datu
 • di Selatan Filipina terdapat kerajaan Islam
 • diketuai oleh raja
 • Terdapat wilayah berasingan
 • di burma sistem konbaung
 • di tanah melayu pembesar 4 lipatan 
2) Ciri ciri sistem politik AT selepas kedatangan imperialisme Barat (30M)
 1. Filipina
 2. Indonesia
 3. Tanah Melayu
3) Huraikan kesan penerapan sistem birokrasi barat terhadap sistem politik tempatan di AT sebelum mencapai kemerdekaan
 •  sistem beraja diganti
 • penubuhan sistem pusat
4)Huraikan kesan birokrasi barat terhadap sistem pemerintahan Malaysia pada hari ini 
 • wujudnya sistem demokrasi
 • wujudnya sistem raja berpelembagaan
 • wujudnya pilihan raya
 • sistem kabinet diperkenalkan
 • wujudnya parlimen
 • Dewan Negara dibentuk
 • wujud dewan rakyat
 • undang undang barat digunapakai
 • sistem demokrasi berpelembagaan diperkenalkan
 • wujudnya pendidikan vernakular ( guna bahasa ibunda msg msg)
 • wujudnya dua kerajaan
 • kerajaan pusat dan kerajaan negeri
 • Yang dipertuan agung sebagai ketua negara
 • perdana menteri sbg ketua kerajaan
 • putrajaya sbg pusat pentadbiran
 • sultan/raja sbg ketua negeri
 • agama islam sbg agama rasmi
 • bahasa melayu sbg bahasa kebangsaan
5) Apakah kejayaan yang dicapai oleh negara kita setelah mengamalkan sistem politik masa kini 
 • Pembinaan klcc
 • KLIA wujud
 • Penganjuran Formula 1
 • Koridor Raya Multimedia diwujudkan
 • sistem politik yg mantaprakyat bebas bersuara
 • hak asasi rakyat terpelihara
 • kestabilan politik
 • perpaduan rakyat
 • penganjuran sukan komanwel
 • kemunculan angkasawan negara
 • kestabilan ekonomi negara
 • persidangan ketua ketua negara komanwel
6) a . Jelaskan Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam membentuk negara yang aman
 • keruntuhan akhlak
 • penyalahgunaan dadah
 • minum arak
  nilai nilai kemanusiaan pudar
 • kes jenayah berleluasa
 • budaya luar yang menular
 • pengaruh media massa
 • kedatangan pendatang asing yang tidak terkawal
 • sumber asli semakin berkurangan
 • muzik yang melalaikan
 • gejala sosial
 • tidak mendapat didikan agama yang cukup
b. Nyatakan langkah langkah mengatasi cabaran di atas
 • Didikan agama yang cukup
 • didikan moral yang cukup
 • sistem kekeluargaan yang bahagia
 • meningkatkan taraf pendidikan
 • kempen kesedaran diadakan
 • mengawal penggunaan internet
 • mengukuhkan jati diri
 • meningkatkan modal insan
7. Nyatakan nilai nilai murni daripada sistem politik pada hari ini demi memajukan negara kita
 • bertanggungjawab
 • amanah
 • berbangga dengan negara
 • berani berjuang
 • menghargai perjuangan tokoh
 • berani mengambil risiko
 • bertolak ansur
 • bijak mengambil peluang
 • rasional
 • tidak tamak
 • mengamalkan kesederhanaan
 • menjaga keamanan negara
 • prihatin
 • penguasaan ilmu pengertahuan
 • hidup bersama secara aman
 • bekerjasama
 • kegigihan bekerja
8 ) Rumusan
 • Banyak pengetahuan yang saya dapati daripada kejayaan politik negara
 • kita perlu berpengetahuaan serta bijak menggunakan pelbagai pengetahuan yang ada utk memantapkan ekonomi negara
 • semua pihak perlu bekerjasama utk memantapkan sistem politik negara
 • kestabilan politik akan melahirkan negara yang maju
 • harapan saya ialah agar malaysia menjadi negara yang aman makmur dan berdaulat

Sayang awak . Datang Lagi ♥